polaroid impossible px 100

« J’te montrerai mon Opinel. »